PNB gives assistance to Philippine Red Cross emergency missions

pnb-bigay-tulong-para-sa-ofws

(December 18, 2020) — Bilang masasandalan sa ano mang pagsubok ng bayan, ang Philippine National Bank ay patuloy sa pagtulong.

Dalawang bagong ambulansya ang hatid ng PNB sa Philippine Red Cross para makatulong sa pag responde sa emergencies sa mga lugar sa Visayas at Mindanao.

Click here to watch video.


Trunkline
Tel. No.: (+632) 8526 3131

Customer Care

Bank Hotline
Tel. No.: (+632) 8573-8888
Email: customercare@pnb.com.ph
PNB Cards
Tel. No.: (+632) 8818 9818
Email: pnbcreditcards@pnb.com.ph
Deposits are insured by PDIC up to P500,000 per depositor.
PNB is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas
https://www.bsp.gov.ph.
BSP Webchat - https://www.bsp.gov.ph
SMS: 021582277 (for Globe subscribers only)
BSP Facebook - https://www.facebook.com/BangkoSentralngPilipinas
Privacy Policy