Ang PNB ay maasahan ng Global Filipino Family kahit saan man sa mundo.