Home   >   Global Filipino Hub   >   Japan Postal Link Remittance

PNB Japan Postal Link Remittance

Maaari ka na magpadala sa sa iyong pamilya sa Pilipinas sa pinakamalapit na Japan Post ATMs o counters through Postal Link Remittance.
 • Credit to PNB Account – Same day credit as long transactions are made before 11:30 am
 • Credit to Other Bank – 1 banking day
 • Cash pick-up from PNB Branch or Pay-out Partner Centers – Same day credit as long transactions are made before 11:30 am
 • Door to Door
  • Metro Manila – 1 to 2 days
  • Provincial – 3 to 7 days

Steps para mag register sa Postal Link Remittance

 1. I-fill out ang application form
 2. Ipadala ito kasama ng 2 valid IDs at My Number sa PNB Tokyo branch via mail or through branch walk-in.
 3. Hintayin ang pag proseso nito within 1 week

Steps para magpadala via Postal Link

 1. Pumunta sa pinakamalapit na Japan Post ATM or counter at gamitin ang Postal Link Remittance Card para magpadala
 2. Ibigay sa counter o ilagay sa ATM ang padala
 3. Sabihan ang iyong receiver tungkol sa iyong padala

Fees and Charges

Remittance Amount Credit to PNB Account Credit to Other Bank Door to Door Advise and Pay
JPY 30,000 and below JPY 750
JPY 30,001 to JPY 1 Million JPY 1500
More than JPY 1 Million JPY 2,000

Frequently Asked Questions

Oo. Ang isang Postal Link Card naka-assign sa isang specific receiver lamang. Kung ikaw ay may receiver na higit sa isa, kailangan mong mag apply ng panibagong Postal Link Card.
Matatanggap mo ito via mail 5 working days after receipt of your transaction.
Ang unang (5) Postal Link Cards ay libre. Kung hihigit sa lima ang iyong kailangan, kailangang magbayad ng JPY500 kada application.
Kung ang transaction ay aming natanggap between 8:00am to 11:30am, ito ay mapo-proseso after 3:00 pm on the same day. Kung ikaw naman ay nag transfer after 11:30 am hanggang 9:00pm, ito ay mapo-proseso on the following banking day.

Trunkline
Tel. No.: (+632) 8526 3131

Customer Care

Bank Hotline
Tel. No.: (+632) 8573-8888
Email: customercare@pnb.com.ph
PNB Cards
Tel. No.: (+632) 8818 9818
Email: pnbcreditcards@pnb.com.ph
Deposits are insured by PDIC up to P500,000 per depositor.
PNB is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas
https://www.bsp.gov.ph.
BSP Webchat - https://www.bsp.gov.ph
SMS: 021582277 (for Globe subscribers only)
BSP Facebook - https://www.facebook.com/BangkoSentralngPilipinas
Privacy Policy