Remittance

PNB Tokyo is happy to assist you in your remittance needs worldwide!

PNB Rapid Remit

Mabilis at ligtas na makararating ang perang pinaghirapan mo sa PNB Rapid Remit!

Ang pinakamabisang paraan ng pagpapadala!
'On-line Credit' sa PNB account ng mahal nyo sa buhay sa Pinas at kasabay nito ay maaaring makuha ang perang ipinadala sa PNB, Megalink, Bancnet at Expressnet na mga ATMs.

Mga iba pang serbisyong pang-remittance ng PNB

PNB Advise & Pay Anywhere ('Real Time')
Sa remittance service na ito, makukuha ng beneficiary ang remittance sa alinmang branch ng PNB sa Pilipinas.

PNB Door-to-Door Delivery
Sa PNB 3D, inihahatid ng perang padala sa inyong beneficiary sa loob ng 24 oras kung sa Metro Manila at mga key cities at hanggang 3 araw kung nasa probinsya.

PNB Credit to Other Banks
Ang perang pinadala ay matatanggap ng beneficiary sa non-PNB account sa ibang bangko (transfer of funds to other Philippine banks the following banking day)